Bezoekadres:
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag

Postadres:
Postbus 61600
2506 AP Den Haag

Telefoon: 070 - 345 31 39
Fax: 070 - 364 96 17

E-mail.
info@accountants
kantoorfalkena.nl


KvK nummer: 27336023

     


          Indien zich een klacht voordoet met betrekking tot het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van
          Accountantskantoor Falkena dan kunt u zich wenden tot de heer Tim Falkena AA RB.

          Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uitingen geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen
          worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.


          Falkena diensten